Blomsterkasser skal terrorsikre Karl Johan


Nettavisen: Oslo kommune iverksetter risikoreduserende og forebyggende tiltak på Karl Johansgate og tilstøtende gater.

Tiltakene, i form av tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, er ment å forebygge mot tilsiktet påkjørsel.

Det vil utplasseres hindringer på Karl Johansgate samt Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata.
Utplasseringen vil foregå fortløpende de neste dagene og ukene. Det er ingen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene.
I samråd med politiet har Oslo kommune likevel konkludert med at det gjennomføres risikoreduserende tiltak i deler av sentrum. Dette er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering.
– Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.