En atriumshage og to takhager i Trondheimsveien


For at Plan- og bygningsetaten i Oslo skulle tillate at Sameiet Trondheimsveien 139 fikk bygge på en etasje med nye leiligheter, krevde etaten at bakgårdshagen måtte oppgraderes og at det i tillegg skulle bygges takhage på hver av de to fløyene i bygården, som tidligere var Rosenhoff fabrikker. Det er blitt grøntområder som beboerne er godt fornøyde med.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Trondheimsveien 139 ligger sentralt i hovedstaden på Øvre Grünerløkka, ikke lang fra Carl Berners plass. I de 144 boenhetene i sameiet bor det anslagsvis 200 mennesker. Arkitektene i Jensen & Skodvin Arkitektkontor holder til i samme kvartal og tegnet anlegget med blant annet støpte dekker, gangstier og sitteplasser, alt i betong, men de ønsket hjelp til møbleringen og de grønne elementene. – Slik kom vi inn i prosjektet, sier landskapsarkitekt MNLA Sille Winsnes i Blå Landskapsarkitekter. – Landskapsarkitekten står som regel for utforming av hele uterommet, så det var litt uvant for oss å få ansvar bare for den siste delen av et prosjekt.

Les mer om samarbeidet med arkitektene og Blå Landskapsarkitekters løsning av oppgaven i park & anlegg 1/2020, som blir utgitt 31. januar.