Fire nye gårdsrom til rekreasjon og inspirasjon på Campus Ås


«Arboretet» har et sortiment av planteslag som ikke er brukt så ofte i norske grøntanlegg.

Utbyggingsprosjektet som gjør Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i stand til å flytte fra Adamstuen i Oslo inn i nye bygninger på NMBU, er svært omfattende.
Bygningsarealet utgjør til sammen mer enn 63.000 kvadratmeter. Det samlede arealet for utendørsanlegg er 157 dekar. Dette inkluderer grusstier, kjøreveier og parkeringsplasser.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Arealet til park og øvrige grøntanlegg er om lag 85 dekar. De fire rektangulære gårdsrommene inne i bygningsmassen utgjør til sammen omtrent 2.500 kvadratmeter, og det er planlagt ytterligere et par små gårdsrom inne i bygningen.
De største gårdsrommene har fått navn etter allerede eksisterende områder på NMBU; Arboretet, Planteskolen, Kulturlandskapet og Lysningen. Navnene avspeiler i stor grad innholdet i gårdsrommene, som blant annet skal kunne brukes i undervisningen innen landskapsarkitektur. Det er LINK Arkitektur ved Team LINK Landskap som har tegnet uteanlegget inkludert gårdsrommene, mens Steen & Lund AS i kompaniskap med Isachsen Anlegg AS står for utførelsen.
I fjor høst inviterte landskapsarkitekt Hege Gultvedt hos byggherre Statsbygg fagbladet til en befaring i de fire gårdsrommene.

Hva park & anlegg fikk se, kan du lese om i utgave 1/2020, som kommer 31. januar.