Naml region øst bygde inspirasjonshage på Hagemessen


På Hagemessen 2019 viste Naml region øst fram en allsidig sammensatt inspirasjonshage.

Anleggsgartnere i Naml Øst gikk som tidligere år sammen om å bygge en inspirasjonshage til Hagemessen, som ble arrangert på Norges Varemesse 5.-7. april. Noen kreative løsninger for hager og uterom ble presentert, og mange besøkende lot seg inspirere.

Landskapsingeniør Haakon Skaaret i Skaaret Landskap og anleggsgartner Karsten Totland Raddatz i Hageform er svært fornøyde med oppslutningen om årets hagemesse.

Årets hageanlegg var på om lag 300 kvadratmeter. Hagen besto av en rekke ulike elementer og var designet av anleggsgartnerne, med innspill fra leverandørfirmaene som sponset inspirasjonshagen. I tillegg til anleggsgartnere i medlemsbedrifter i Naml var det elever fra anleggsgartnerlinjene på de videregående skolene Gjennestad, Hvam, Kalnes, Lena-Valle og Kjelle som sto for byggingen i dagene før messen. Til sammen var mer enn 100 elever med på byggingen. – Elevene ble mer og mer inspirert etter hvert som hagen ble bygd, forteller Karsten T. Raddatz, som er styreleder i region øst. – Mot slutten ble det atskillig lengre dager enn en vanlig skoledag, men elevene sto på. En viktig del av innsatsen her er nettopp å inspirere elevene som etter hvert skal ut i blant annet våre medlemsbedrifter i region øst.

– Men vi ønsker selvsagt også å vise de besøkende hva faglærte anleggsgartnere kan bygge av hageanlegg. Under messen demonstrerer vi og leverandørene ulike typer belegg, brostein og murer – i skifer, granitt, larvikitt og betong – samt noen flotte, store trappetrinn.
For første gang på Hagemessen ble det vist fram kvadratiske plater av larvikitt i ulike farger. Ifølge Torger Lingelem i Rocks of Norway er det flere firmaer i Vestfold som ønsker å videreforedle vrakstein fra larvikittproduksjonen til brostein og plater for privathagemarkedet. park & anlegg har tidligere omtalt noen, og i tillegg ligger andre interessenter i startgropa.

Følgende leverandørfirmaer var sponsorer til årets inspirasjonshage: Minera Skifer, Beer Sten as, Rocks of Norway as, Asak Miljøstein as, Sigvartsen Steinindustri as, Folkvord planteskole as, Østfold gress as, Hole hagesenter as, Asak, LOG as, Jakhelln as, Sika as og Brødrene Dahl as.