Plantevegger gir bedre klima under bakken


OLE BILLING HANSEN (tekst & foto):  På Nationaltheatret stasjon i Oslo kan togpassasjerene oppleve to grønne plantevegger. Planteveggene er et prøveprosjekt i regi av Bane NOR. Den første veggen, ved spor 3-4, ble installert i juli i fjor, og i januar kom enda en vegg på plass, denne gang ved spor 1-2.
Bane NOR Eiendom beskriver prosjektet som et miljøtiltak på stasjonen. Hovedformålet er at planteveggene skal fange svevestøv. I tillegg utgjør de grønne plantene et positivt visuelt innslag, noe som også gjør veggene til et populært fotomotiv. Plantene bidrar til bedre inneklimaet, noe som vil gjøre oppholdet på stasjonen triveligere for ansatte, barn, astmatikere og andre reisende. De grønne veggene på Nationaltheatret stasjon er montert av trondheimsfirmaet Biowall. Daglig leder og anleggsgartner Arvid Ekle forteller at pilotprosjektet er et samarbeid med det London-baserte firmaet Vertology med Mark Laurence i spissen. – Han har arbeidet med fangst av svevestøv ved hjelp av planter i mange år.

På Nationaltheatret stasjon prøver Biowall ut tre ulike typer av grønnplanten bergeføy (bergflette – Hedera helix). Luft med svevestøv blir trukket gjennom planteveggen når togene passerer, og noe av svevestøvet avsetter seg på bladene. Det renser luften, men støvet må vaskes av bladene jevnlig for at den levende veggen skal kunne klare seg videre.
Dersom pilotprosjektet svarer til forventningene, vurderer Bane NOR Eiendom å installere mer omfattende vegger. Integrerte informasjonstavler og reklameboards kan være med på å finansiere de grønne veggene.