Ukas Treportrett: Gråasal


Sorbus incana 12 Om våren har gråasal lyst, litt sølvaktig bladverk, noe som skyldes fin behåring. Foto: Nikolas Kroff / eplante.no

Gråasal (Sorbus incana Hedl.) er et lettskjøttet treslag som egner seg godt i bymiljø, til alleer og trerekker med trær av moderat størrelse, samt i parker og privathager, gjerne frittstående, slik at kroneformen kommer til sin rett. Arten har vært svensk E-plante i noen år og er nylig lansert som E-planteslag også her i landet.

Gråasal er et middels stort tre med gjennomgående stamme og slank, regelmessig og tettvokst krone. Om våren har trærne lyst, sølvaktig bladverk.
Trærne utvikler seg best på et solrikt til halvskygget voksested. Jorda bør være næringsrik og godt drenert. Komprimert jord og episoder med stående vann bør ikke forekomme på stedet.

Arten regnes som vinterherdig til sone 4, men herdigheten er foreløpig lite undersøkt, og treslaget greier seg kanskje også på steder med strengere vinterklima.