– Overflatevann må ikke brukes i fontener, advarer ekspert.


Fontener med belysning i Jernbaneparken, Gjøvik i 2018. Foto: Tommy Holth

– Blå-grønne løsninger og bruk av overflatevann er i skuddet som aldri før. Men urenset regn- og smeltevann har ingenting i et fonteneanlegg å gjøre, advarer Tommy Holth i firmaet Fontene-Teknikk AS. – I slike anlegg må vi bruke renset vann, og da er det kommunale vannet den klart billigste løsningen.

«Blå-grønn faktor» gir åpne vannflater toppskår, noe som har gjort åpent vann svært attraktivt i urbane byggeprosjekter.

– Dessverre fungerer mange slike anlegg dårlig, sier Tommy Holth. – Med erfaring fra mer enn 400 fonteneanlegg har jeg ennå til gode å se vellykkede anlegg der det blir brukt overflatevann. Folk tar i bruk «møkkavann» og forventer at resultatet skal bli bra. Men vannet har i utgangspunktet for dårlig kvalitet, og som kjent gir forurenset vann ofte oppblomstring av alger og etter hvert gjengroingsproblemer i dammer.

-Jeg mener at overflatevann har sin rette plass i naturområder, slik som myr og sump, og til vanning. Da kan vannet inngå i naturlige kretsløp og i biologiske renseprosesser, sier fontenespesialisten i et intervju i park & anlegg 2/2019, som kommer 1. mars.

I samme utgave presenterer vi Tommy Holths «10 på topp-tips», en revidert versjon av tipsene vi første gang trykte i fagbladet i 2007.