Det gode uterommet på taket


«Takhager må planlegges og bygges med de samme forventingene til kvalitet, naturmiljø og mulighet for sosialt liv som tradisjonelle grøntområder,» skriver landskapsarkitekt MNLA Anne Cecilie Oterkjær i OBOS i park & anlegg 3/2020 som utgis 27. mars.

«Byene fortettes, og vi bygger stadig oftere uterom og lekeplasser på tak med begrenset areal. Hvordan gjør vi dette med god kvalitet? Vi vet at i samfunn der folk har relasjoner til andre mennesker og hilser på postbudet, lever det flere hundreåringer enn der man ser i bakken når man møter naboen. Det er altså godt for helsa å si hei til naboen! Derfor må vi som planlegger og bygger uterom, sørge for gode møteplasser og arenaer for uformelt samvær.»

Landskapsarkitekten har tatt eksempler fra flere av OBOS’ byggeprosjekter i Oslo, blant annet flere borettslag i Kværnerbyen.

Turbinen borettslag. Anlegget er prosjektert av Open House (OBOS) med utførende anleggsgartner Tranby AS. På dette taket er den varierte materialbruken og frodige beplantningen med på å gi uterommet utforskningsmuligheter for barn. Innflytting i borettslaget var i 2007. Foto fra 2019: Anne Cecilie Oterkjær

 

Dreieskiva borettslag i Kværnerbyen. Anlegget ble prosjektert av AsplanViak og utført av Lindhaugen AS. Her er det tak over garasje og næringslokaler. En labyrint av pil er blitt en naturlig og spennende lekeplass. Stedet har vakker beplantning med fokus på blomstring gjennom hele sesongen. Borettslaget vant i 2018 Oslo kommunes hagepremieringskonkurranse for byens vakreste uterom. Lekeplassen er skjermet av frodig vegetasjon og ligger tilbaketrukket fra gjennomgangsområdet. Innflytting i borettslaget var i 2013. Foto fra 2019: Anne Cecilie Oterkjær