Få penger til redning av insekter


FOTO: ARNSTEIN STAVERLØKK NINA / NINA

Miljødirektoratet gir tilskudd til grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner og institusjoner som legger til rette for pollinerende insekt på tomt og eiendom skriver NRK.

– Jeg synes det er på sin plass at en del av det offentlige tilskuddet blir brukt til bevaring av miljø og artsmangfold.