Gamle Stavanger-hager: Holmeegenes


Linjestrukturen fra de gamle planteskoleradene er brukt som inspirasjon ved utforming av plantebedene i deler av den nye parken. Det fredede asketreet sees i bakgrunnen, og rester etter den gamle landskapsparken ligger i privathagen øverst til høyre i bildet.

Sist ut i serien om de gamle hagene på Eiganes i Stavanger er Holmeegenes. Det er lite gammelt igjen av hagen, men Holme-Egenæs var opprinnelig den største av de fire hagene. Eiendommer er blitt skilt fra, og store deler av den opprinnelige eiendommen er utbygd med nye boliger. Dagens fredede område har blant annet vært brukt til gartneri og planteskole.

Plantekataloger fra gartnerivirksomheten var én av kildene til valg av stauder i anlegget, slik som orientvalmue (Papaver orientale), daglilje (Hemerocallis) og julistorkenebb (Geranium x magnificum).

Fra 2007 har Stavanger kommune utført betydelige arbeider med restaurering av bygning og sikring av eiendommen, som blant annet inneholder grunnmurer etter gartnerivirksomheten. Ved opparbeiding av den nye parken har kommunen lagt vekt på å ta vare på de historiske strukturene etter gartnerivirksomheten. En del av plantematerialet som ble funnet på de gjengrodde arealene, i form av prydbusker, roser, stauder, løk og blomstereng er tatt med i nyanlegget. To store trær inngår i fredningen; en ask nær innkjørselen fra Eiganesveien og tuntreet, som er en bøk. På Holmeegenes er det også anlagt en kvartalslekeplass med sitteplasser og belysning.

Les mer om det gamle gartneriet og den ny parken i park & anlegg 2/2018.
Kvartalslekeplassen har fått sitteplasser og belysning. Foto: Anette Normann Johnsen, oktober 2017