Klimavennlig og kostnadseffektiv skjøtsel av grasarealer


Denne delen av parken var tidligere vanskelig å skjøtte. Se bildet nedenfor. Etter at det ble lagt kantstein med vis mot veien og i flush med graset, ble grasarealet enklere å skjøtte. Dessuten ble det plantet lave stauder som markdekke rundt bedet av buskfuru. Med disse tiltakene kan sitteklipperen gå med hjulet på kantsteinen og innunder staudene, og en slipper å bruke annet utstyr for å holde graset velskjøttet. Foto: Jorun Hovind

«Kostnadseffektiv skjøtsel høres kanskje kjedelig ut? Er den første tanken et grått og kjedelig anlegg? I virkeligheten er kostnadseffektiv skjøtsel det motsatte», skriver dosent ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU, Jorunn Hovind, i park & anlegg 2/2020. «Plantevalg, materialvalg og løsninger som gjør at anlegget kan skjøttes kostnadseffektivt, er et suksesskriterium for at flotte, miljøskapende anlegg kan framstå vakre og brukervennlige over tid. Med kostnadseffektiv skjøtsel mener jeg skjøtsel som kan oppfylle intensjonen med anlegget innenfor normale offentlig budsjetter.»

De store kampesteinene skulle hindre bilkjøring og parkering. Men de ga også svært lite rasjonell skjøtsel av grasarealet. Foto: Jorun Hovind

I artikkelen gir Jorun Hovind flere gode tips om hvordan grasdominerte grøntanlegg kan skjøttes mer rasjonelt enn slik det ofte blir gjort i dag. Jorun Hovind har høstet mange erfaringer fra sin tid som parkforvalter ved Universitetet i Oslo. Artikkelen baserer seg på et innlegg hun holdt under nettverkstreffet som FAGUS arrangerte på Mysen 24. januar.

park & anlegg 2/2020 blir utgitt 28. februar.