Kulturminner i kommunen

Flertallet av norske kommuner lager nå kulturminneplaner. I år fikk 57 kommuner midler fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan. Dermed er tre fjerdedeler av...

Norske standarder på høring

Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400 og det er gjort endring i standarden for anleggsgartnerarbeider, NS 3420-K De norske standardene for...

Byggenæringens Innovasjonspris 2017

Bygg Reis Deg inviterer til Byggenæringens Innovasjonspris 2017. Nå kan du melde inn et firma, en organisasjon eller en person som har gjort en...

Ny skjøtselsavtale for Drammen sør

Drammen kommune har skrevet kontrakt med Steen & Lund AS for skjøtsel av kommunale park-, idretts- og landskapsanlegg  i Drammen sør, skriver firmaet i...

Arbeidstilsynets strategi: Skog- og landbruksnæringene er et satsningsområde

Arbeidstilsynet har følgende fire overordnede strategiområder for perioden 2017-2019: • Styrket bruk av Arbeidstilsynets kunnskap i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid • At virksomhetens forebyggende arbeid fortsatt er etatens viktigste arbeid • At...

Forskriften er endret – bruk av ugrasmidler i grøntanlegg

Under FAGUS vinterkonferanse i februar presenterte seniorrådgiver Torhild Tveito Compaore fra Mattilsynet de endringene som er gjort i forskrift om plantevernmidler...

Graveinstruksen i Oslo kommune: Krav om sertifisert trepleier

I 2014 vedtok Bymiljøetaten i Oslo kommune «Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder», som utgjør del 2 i etatens instruks for gravearbeider....

- Annonse -

TREPORTRETTET