Adamsrød Ferdigplen bruker en høstemaskin koplet til traktoren, som kan fjernstyres fra maskinen og dermed betjenes av én person.

De to oppfordringene kommer fra Yngvar Hellum i Adamsrød Ferdigplen AS ved Åsgårdstrand. Han viser til miljøvennlige endringer han har gjennomført i sitt eget produksjonsopplegg og dagens markedsforhold i våre naboland, der overproduksjon har ført til lavere priser og dårlig lønnsomhet i en næring som fortsatt er i god vekst her i landet. Les mer om ferdigplenprodusenten fra Vestfold i park & anlegg 7/2017, som blir utgitt 1. september.

– Norske ferdigplenprodusenter er både kollegaer og konkurrenter, sier Yngvar Hellum. – Hovedutfordringen framover er at vi ikke mister magemålet, slik at det fortsatt skal være brukbar lønnsomhet i denne produksjonen.
Grasklipp blir samlet opp i store hauger og enten kompostert eller spredd ut over jordet og pløyd ned om høsten.

DEL