Serien Treportrettet fortsetter


Trerekker med søyleosp kan gi særpreg til et grøntanlegg. Hamar 2015

I årets utgaver av fagbladet vil vi fortsette serien Treportrettet der ulike treslag for norske grøntanlegg blir presentert. Først ut er «søyleosp» – Populus tremula ‘Erecta’ – et velkjent og populært treslag der det ikke er tilstrekkelig plass til store kronetrær. Gjennom året vil vi presentere noen vinterherdig og noen mer eksotiske treslag vi kan bruke her i landet, bare vi tar hensyn til klima og overvintringsforhold på voksestedet. Serien Treportrettet fortsetter

Første utgave av park & anlegg i år er klart fra trykkeriet 2. februar.