Steen & Lund bygger ny elvepromenade i Sandvika


Illustrasjon: Dronninga Landskap AS

Steen & Lund AS bygger ny elvepromenade i Sandvika. Bærum kommune har skrevet kontrakt med BetonmastHæhre-selskapet Steen & Lund AS om bygging av elvepromenade gjennom Sandvika sentrum, melder anleggsgartnerfirmaet. Prosjektet binder sammen Kadettangen og Andenæskvartalet med en 400 meter lang promenade langs Sandvikselva. Kontraktsummen er på om lag 80 millioner kroner.
Prosjektet vil gi flotte oppholds- og gangarealer av høy kvalitet, og sammen med den nye elveparken på Kadettangen vil det gi området et betydelig løft. Arbeidene er svært krevende, blant annet med fundamenteringsarbeider og betongkonstruksjoner ute i Sandvikselva. Bryggekonstruksjonen løper langs elva under fire eksisterende broer, og hele promenaden strekker seg fra Rigmorbrygga i sør til Andenæskvartalet i nord.

– Prosjektet er svært komplisert og krevende. Det liker vi. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende prosjekter i Drammen og Holmestrand, og ser fram til å sette i gang, sier Pål Lund, adm.dir. i Steen & Lund AS. I fjor skiftet Steen & Lund AS eiere og er nå en del av anleggsdivisjonen til BetonmastHæhre AS.

Kontrakten er underskrevet. F. v.: Per-Olav Ruud, kalkulasjonsleder i Steen & Lund AS, Pål Lund, daglig leder i Steen & Lund AS, Johan Steffensen, prosjektdirektør i Bærum kommune, Arthur Wøhni, kommunaldirektør samfunn i Bærum kommune og Ole Johan Røstvold, prosjektleder i Bærum kommune.

Sandvika elvepromenade er planlagt og prosjektert av Dronninga Landskap AS og Structor Oslo AS. Prosjektet er inndelt i tre soner: Sambruksgate, møbleringssone og en trebrygge i to til tre nivåer for å øke tilgjengeligheten til elva. I sambruksgata skal teknisk infrastruktur legges om og utvides. Bryggekonstruksjonen skal bestå av betongelementer montert på stålkjernepåler i elva. Dette skal delvis prosjekteres av leverandør, men kontrakten er en generalentreprise. Møbleringssonen strekker seg på begge sider av sambruksgata langs hele anleggsområdet.

I prosjektet skal det graves ut ca. 8000 kubikkmeter masser og tilføres tilsvarende nye masser. Det skal legges 3500 kvadratmeter tredekker, monteres 2500 tonn dekker av betongelementer og utføres en rekke betongkonstruksjoner og øvrige anleggsgartnerarbeider. Prosjektet blir gjennomført i to faser, hvor fase 2 er en opsjon for Bærum kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2019.

– Med våre dyktige mannskaper, erfaringer fra tidligere prosjekter og støtte fra ressurspersoner i BetonmastHæhre-konsernet har vi stor tro på at vi sammen med Bærum kommune skal få til et godt prosjekt som vil glede mange i årene som kommer, sier Pål Lund.