Urbant gate- og bomiljø i Innherredsveien


Slik kan plassen ved Thomas von Westens gate bli. Illustrasjon: Roy Anders Hesjedal, Asplan Viak

Innherredsveien i Trondheim skal bygges om til en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder og gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø. Et tverrfaglig team fra Asplan Viak har utarbeidet forprosjektet «Fra vei til gate» for Statens vegvesen. Det gjelder strekningen mellom Saxenborg allé og Bakke bru.

Innherredsveien er ett av de fire store gateprosjektene i Miljøpakken i Trondheim. Hovedhensikten med prosjektet er å heve standarden slik at ny utforming og tilrettelegging for bruk skal bidra til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Det innebærer at all vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, og at det dermed ikke skal være noen økning i biltrafikken.

Landskapsarkitektene Ørjan Buschmann Eivindsen og Vigdis S. Rishaug i Asplan Viak presenterer prosjektet i tekst visualisert med landskapsarkitekt Roy Anders Hesjedals detaljrike illustrasjoner i park & anlegg 2/2020, som gis ut 28. februar.