FAGUS nettverkstreff i Indre Østfold


Deltakere blant kanoner på Høytorp fort.

Fredag 24. januar arrangerte FAGUS nettverkstreff om parkpolitikk. Nærmere 50 deltakere møtte på Høytorp fort på Mysen, i tidligere Eidsberg kommune. Småbyen er fra nyttår en del av Indre Østfold kommune – en sammenslutning av fem nabokommuner i nye Viken fylkeskommune.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Etter noen velkomstord fra ordfører Saxe Frøshaug, fikk deltakerne blant mye annet en orientering om hvordan det grøntfaglige er organisert i den nye kommunen. Landskapsarkitekt Maren Hersleth Holsen er ansatt som en av syv kommunaldirektører i Indre Østfold kommune. Hun skal lede området Stedsutvikling og innbyggerdialog. Under nettverkstreffet skulle hun ha orientert om hvordan grøntområdene skal driftes i den nye storkommunen. Samme dag ble hun imidlertid utnevnt til statssekretær i Klima- og miljødepartementet, så seksjonsleder Gunnar Johnsrud og Elisabeth Strengen tok over orienteringen på særs kort varsel. Johnsen leder en av de fire seksjonene under kommunaldirektøren – Friluft og bymiljø. Ansvarsområdene er blant annet parker og torg, idrettsanlegg, friluftsområder og badeplasser, grøntområdene ved skoler og barnehager, lekeplasskontroll samt vedlikehold av bygningene på fortene Høytorp og Trøgstad.

Med en landskapsarkitekt som kommunaldirektør og en selverklært praktiker som seksjonsleder virker framtidsutsiktene for grøntanleggene i den nye storkommunen lyse. Perioden som statssekretær behøver ikke nødvendigvis å bli lang, og det blir interessant å følge utviklingen i den nyskapte Viken-kommunen.