IFLA World Congress 2019 avsluttes i dag


Sett fra Oslo rådhus blir ikke Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design en så dominerende bygning som mange har fryktet. Deltakerne på rundturen fikk anledning til å se det uferdige museet både utvendig og inni.

Landskapsarkitekter fra hele verden har vært samlet i Oslo fra onsdag til fredag denne uka til kongressen «Common Ground». Mer enn 1400 deltakere har lyttet til og drøftet aktuelle temaer knyttet til byutvikling og landskapsarkitektur, ikke minst har bærekraft, byøkologi og menneskevennlige byrom vært viktige temaer.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Fredag var det tid for å se nærmere på hovedstadens offentlige rom og uteanlegg. Det ble arrangert 17 ulike guidete befaringer, de fleste i Oslo, men i tillegg besøkte en gruppe Sandvika. Én av gruppene så nærmere på Statsbyggs to store prosjekter i hovedstaden for tiden – nytt regjeringskvartal og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Det midlertidige minnesmerket etter 22. juli 2011 utformet av 3RW Arkitekter i Bergen var ett av stedene gruppen stoppet opp ved på Johan Nygårdsvolds plass i regjeringskvartalet.

Det nye regjeringskvartalet omfatter 90.000 kvadratmeter innendørs over bakken og 35.000 kvadratmeter under bakkenivå. Utearealet vil bli på ca. 40.000 kvadratmeter. Landskapsarkitektene i Team Urbis (fra SLA og Bjørbekk & Lindheim) orienterte om planene for uterommene, inkludert den store byparken som kommer i nord mot (gamle) Deichmanske bibliotek (forutsatt at vedtaket om å rive Y-blokka blir gjennomført…). Generelt vil prosjektet legge vekt på åpenhet, men med innebygde sikkerhetstiltak kamuflert som vannspeil, terrengforming, vegetasjon og møblering. Ferdselen vil først og fremst bli tilrettelagt for gående og syklende, men blir selvsagt universelt utformet. Norske materialer vil bli valgt så langt det er hensiktsmessig og mulig. «A common ground for the nation and the city», er ett av landskapsarkitektenes fyndord om prosjektet.
Det nye regjeringskvartalet vil være arbeidssted for 4700 ansatte, og ifølge Statsbyggs Jo Ulltveit-Moe skal det etter planen stå ferdig en gang mellom 2023 og 2028.

Arbeidene med Nasjonalmuseet har nå kommet så langt at fasadene er ferdig montert og første del av beplantningen er på plass. Utearealet knyttet til Nasjonalmuseet omfatter til sammen om lag 15.000 kvadratmeter. Representanten for Østengen og Bergo landskapsarkitekter framholdt at dette er et «grått» prosjekt hvor det er lagt stor vekt på belegninger og en videreføring av belegget på Rådhusplassen inn mot sørfasaden. Inngangspartiet fra Museumsplassen får et spesielt designet dekke av gatestein. Til denne jobben har prosjektet hentet steinleggere fra Portugal for å få til det rette uttrykket. Veggene har som kjent en kledning av oppdalskifer, og etter hvert som plantene langs fasadene vokser til, vil deler av veggen bli kledd med rådhusvillvin og dermed endre fargeuttrykk gjennom året. Sommereik blir plantet i sør, blant annet i form av et stort tuntre, mens lindetrær vil bli brukt i nord. Deler av taket får frodig staudevegetasjon.

Kongressen blir avsluttet fredag ettermiddag med en mottakelse på Oslo rådhus med ordfører Marianne Borgen som vertskap.
IFLA 2019 World Congress blir arrangert av den internasjonale landskapsarkitektforeningen IFLA i samarbeid med NLA. Det er 30 år siden en tilsvarende kongress sist ble arrangert i Norge. IFLA 2019 World Congress er partner til Oslo miljøhovedstad 2019. Kongressen er også en hyllest til 100-årsjubileet for høyere utdanning i landskapsarkitektur i Norge, samtidig som NLA feirer 90 år.