Vellykkede grønne vegger i Bergen


De grønne veggene er satt sammen av åtte ulike planteslag. Storkenebb, bladlilje i blomst og svenskegras på nordvendt vegg i august 2016. Foto: Anders Garnes

Terminalbygget til BIR Nett i Jekteviken i Bergen har landets trolig største utendørs grønne vegger. Til sammen dekker veggene mot sør, vest, nord og øst 340 kvadratmeter. Prosjektleder Anders Garnes hos Anleggsgartnermester Wikholm AS forteller i park & anlegg 3/2020 om hvordan veggene ble montert og tilplantet, hvilken skjøtsel de har fått og hvordan resultatet er blitt fire og et halvt år etter at prosjektet sto ferdig i august 2015.

Terminalbygget i Jektviken har i tillegg til grønne vegger og et parkanlegg på bakkenivå også en om lag 1200 kvadratmeter stor takflate med ekstensiv skjøtsel. Det vil si et såkalt «sedumtak» bygd opp av drenselementer, fiberduk, grus og matter med en blanding av bergknapp-arter.

park & anlegg 3/2020 blir utgitt 27. mars.