Anleggsgartnermester Knut A. Thorvaldsen skriver om settelag og fuging med betong i park & anlegg 5/2017. Han minner om artikkelen «Refuging av Stortorvet i Oslo», som sto på trykk i p&a 9/2010. En kopi av artikkelen kan du lese her.

DEL