Beskjæringsteknikker mot råte


Christian Nørgård Nielsen i SkovByKon arrangerte i fjor et kurs med denne tittelen Beskjæring av tykke greiner – redusert råte. Tilbakemeldingene var gode, og nå tilbyr han kurset på nytt, på to ulike steder i Danmark. Den 5. mars blir kurset gitt i Greve og 7. mars i Randers. Begge dager fra kl. 9 til 15.
Kurset gjennomgår biologien bak trærnes beskyttelsesmekanismer ved beskjæring, med særlig tanke på å identifisere den kritiske, største akseptable greindiameteren. De enkelte treslag blir omtalt. Tykke greiner bør etter kursarrangørens mening beskjæres etter én av fire ulike totrinns beskjæringsmetoder for å forebygge eller redusere inntrengning av råte i stammen.

Dette er ifølge Nørgård Nielsen ny viten, som i kurset blir presentert slik at den kan anvendes i praksis. Kurset retter seg både mot utøvende trepleiere og mot ansvarlige forvaltere og planleggere.

Les mer om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Redaksjonen viser også til artikkelen «Greinstumpen kan få stå – men skal fjernes seinere» i park & anlegg 9/2017.

Christian Nørgård Nielsen minner dessuten om en artikkel som er lagt ut på nevnte hjemmeside. Den handler om sikker graveavstand og -dybde nær trær. «Det er heldigvis økende oppmerksomhet om å beskytte bytrær ved renovering av plasser, fortau og sykkelstier samt ved planlegging av prosjekter med lokal overvannshandtering.» skriver Nørgård Nielsen, som er spesialist i vurdering av kritisk graveavstand og -dybde ved bytrær.