Felling i Borgestadalleen


Borgestadalleen i Skien er siden 1985 fredet etter kulturminneloven og mottok Vakre vegers pris i 2012. Det var statsminister Gunnar Knudsen som på begynnelsen av 1920-tallet sørget for å få plantet alleen.

Den er et verdifullt landskapselement langs fylkesvei 32 mellom Skien og Porsgrunn. Alleen er 450 meter lang og besto i 2012 av 115 trær fordelt på de tre artene hestekastanje, bøk og sommereik. I årene fram til 2018 ble alleen redusert til 95 trær, og nå må ytterligere åtte trær tas ned på grunn av redusert helsetilstand, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen (SVV) referert i Telemarksavisa. Det dreier seg om ett eiketre, to hestekastanjer og fem bøketrær.

Fellingen vil ifølge byggeleder for drift og vedlikehold i SVV, Jostein Eriksrød, komme i gang torsdag 17. januar og vil bli utført i løpet av noen få dager.

Borgestadalleen blir jevnlig vurdert av arborist. Noen trær har fått kronesikring, og ett tre er bardunert fordi det har flere stammer. De åtte aktuelle trærne vil bli felt slik at de faller i retning fra fylkesveien, men det vil bli redusert framkommelighet på gang/sykkelveien forbi trærne disse dagene. Planen er å erstatte de åtte felte trærne med åtte kvalitetstrær av sommereik.