Fredet Frogner hovedgård til salgs


 Hovedbygningen på Frogner hovedgård. Foto: Rune Mathisen

Frogner hovedgård i Skien vil bli annonsert for salg til våren, skriver Telemarksavisa. 

Hagehuset, Frogner Hovedgård. Foto: Riksantikvaren

Gårdsanlegget er fredet av Riksantikvaren. Verken statlige eller kommunale virksomheter ønsket å overta eiendommen, som har et bygningsareal på nærmere 5000 kvadratmeter. Dermed legges eiendommen på totalt 20 dekar ut for salg.

Frogner hovedgård består av en hovedbygning i to etasjer med sidefløy. I tillegg er det en stor låve og et parkanlegg på eiendommen. Nå skal det gjøres en grundig tilstandsvurdering av hele eiendomsmassen, før det innhentes en ny verdivurdering.

Fredet hageanlegg

Tidlig på 1800-tallet ble Frogner hovedgård bygd som landsted for familien til handelsmannen Christopher Hansen Blom. Hovedbygningen med østfløyen ble fredet allerede i 1923, og i 1966 ble fredningen utvidet til å omfatte låven med vestfløyen. Høsten 2018 fredet Riksantikvaren også hagehuset og hagen.

«Hagehuset er fra tiden da Frogner ble bygd ut som landsted i første halvdel av 1800-tallet, og har stor kulturhistorisk verdi. Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt bevart,» skriver Riksantikvaren.