Hellige kilder – elsket, hatet … og glemt?


Lokalhistorisk engasjerte mennesker har skjøttet kilden og området rundt i ti år. I samarbeid med naboen, Kilehagen borettslag, blir det i høst gjennomført dugnader for å oppgradere det vesle grøntanlegget ved det gamle kulturminnet.

-Hellige kilder er blant de eldste kulturminnene vi har i Norge. Hva vet vi om dem? Og hvordan tar vi vare på dem?  spør landskapsingeniør Marina Gamborg i park & anlegg 9/2018.

-I nyere tid virker det som om hellige kilder er blitt glemt av folk flest. Det er få som har vist interesse for det historiske, det geologiske eller det spirituelle ved kildene. Mye har gått tapt, først og fremst i forbindelse med veibygging, etablering av landbruksområder eller boligfelt. Ett eksempel på dette er kilden i Kilehagen nær studentbyen Pentagon i Ås. Så sent som i 2007 mistet vi den nesten i forbindelse med boligbygging. Kilden ble reddet i siste liten av det lokale historielaget.