Reisemål: Linnéhagen ved Malmöhus slott


Linnéhagen er delt inn i fire like store kvadrater. På forsommeren blomstrer en rekke ulike stauder i kvadratene.

Tekst og bilder: Ole Billing Hansen

I Slottsträdgården ved Malmöhus slott er det etablert åtte temahager designet av svenske landskapsarkitekter og hagedesignere. Temahagene er lagt på en del av det 12 dekar store området som i sin tid var byens planteskole.

Under blomstringen i mai er keisertre (Paulownia tomentosa) et eksotisk blikkfang.

I 2007 var det 300 år siden Carl von Linné ble født. Linné er en av de mest kjente svenskene i verdenshistorien. Han skapte orden i kaos ved å gi arter av dyr og planter et latinisert navn bestående av et slektsnavn og et artsepitet – det såkalte binominale systemet. I forbindelse med jubileet ble det anlagt en hage til hans ære i Slottsträdgården. Hagen er tegnet av landskapsarkitekt Emma Jonasson og slottsgartner John Taylor.

Den består av fire like store kvadrater, som hver er rammet inn av en lav, klipt buksbomhekk. I kvadratene er plantene plassert i familier etter Linnés botaniske system. Hagen blir dermed en botanisk hage i miniatyr. Mange av planteslagene er ikke vanlig brukt i Norden.

Keisertreet hører til maskeblomstfamilien og har ensymmetriske, lysfiolette blomster.

I tillegg til å lansere plantenavnsettingssystemet oppdaget og artsbestemt Carl von Linné (1707-1778) en rekke arter. På hans tid var de botaniske hagene av stor betydning for undervisningen i medisinlære (farmakologi) og botanikk. I dag har de fleste botaniske hager fortsatt en systematisk avdeling til undervisningsbruk. Slottsträdgårdens variant er i løpet av høsten 2017 blitt fornyet. Hvitmorbær (Morus alba) og keisertre (Paulownia tomentosa) er blant de største blikkfangene i hagen, som ellers viser fram et stort spekter av ulike stauder, blant annet frodig bladsolsikke (Helianthus salicifolius).

 

Sommeren 2017 var det tydelig at Linnéhagen trengte opprydding og fornyelse.