Ny park på Campus Ås er åpnet


Prosjektdirektør Erik Antonsen i Statsbygg overleverer den nye parken og bidrar med et par nye håndredskaper i parkskjøtselen.

Klokka 8 i dag overleverte prosjektdirektør Erik Antonsen den første delen av den nye universitetsparken til NMBU ved rektor Mari Sundli Tveit. Overleveringen ble bevitnet av om lag hundre frammøtte som stilte opp til servering av boller, solbærtoddy og musikalsk innsats av studentmannskoret Over Rævne.

Rektor Mari Sundli Tveit takker for den nye parken, som er en flott gave i forbindelse med 100-årsjubileet for landskapsarkitekturutdanningen ved universitetet i Ås.

Dagens overlevering gjelder den sørligste delen av parkdraget Uraksen, som strekker seg fra Urbygningen til Nordskogen. De nye park- og landskapsområdene er en del av Statsbyggs store prosjekt Veterinærbygget, der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal flytte inn i 2020. Samlet sett blir det opparbeidet 150 dekar uteområder. Området vil være tilgjengelig for studenter, ansatte og befolkningen for øvrig.

Den delen av parken som ligger nærmest Urbygningen, har nyplantede trær, plen og staudebed dominert av viltvoksende urter, mens de gjenstående områdene blir gradvis mer naturlike mot Nordskogen. Overvannshandtering er en viktig del av byggeprosjektet, og vann har da også fått en sentral plass i den nye parken. Anlegget har et bekkeløp som forlenger eksisterende «Niagara» og har flere små vannspeil i den øverste delen. Det største vannspeilet, «Lille Årungen», vil være på mellom 450 og 750 kvadratmeter, avhengig av nedbørmengdene. Herfra vil bekkeløpene strekke seg langs Veterinærbygget.
Det nye grøntanlegget på Campus Ås er opparbeidet av entreprenørfirmaet Isachsen og anleggsgartnerne hos Steen & Lund.