Overvann i bymiljøer: Overvannshåndtering og vanning i ett


LOG Utemiljø inviterte i dag til fagfrokost for å orientere om løsningene det svenske firmaet Terrigio tilbyr for å handtere overvann i bymiljøer. Systemet Savaq, en forkortelse for Save Aqua, ble utviklet som et vannbesparende vanningssystem basert på rør i bakken, veker og vekstmediets kapillære krefter. Målgruppen var i utgangspunktet produsenter av frukt og grønnsaker i land med lite nedbør.

Siden er det blitt stor oppmerksomhet om overvannshåndtering, og med tilpasninger og tilleggsutstyr kan systemet også brukes til oppsamling av nedbør fra tak og andre faste overflater. Det gir en fordrøyningseffekt som kan ha stor verdi i episoder med styrtregn i vekstsesongen. Vannet kan bli en ressurs for plantene istedenfor å skape problemer med vann på avveie i urbane omgivelser.

Peter Eclund fra Terrigio orienterte en interessert og nysgjerrig forsamling av anleggsgartnere og landskapsarkitekter om Savaq-systemet. Med erfaringer fra fjorårets tørkesommer i Nord-Europa kan systemets kombinasjon av vanntilførsel og som mottiltak mot oversvømmelser være interessant også i norske grøntanlegg. Systemet er allerede tatt i bruk i enkelte offentlige og private anlegg her i landet. Terrigio arbeider med å oversette bruksanvisninger og all dokumentasjon til norsk. Det vil bli tilgjengelig på hjemmesiden til LOG, som er norsk forhandler av Savaq.

En mer inngående omtale av Savaq-systemet kommer i en artikkel i park & anlegg 2/2019, som har tema Vann i anlegg – blå-grønne løsninger.