Velger parker framfor bymarka


Foto: NINA

Innvandrere setter mer pris på Oslos parker enn bymarka. Mange er glad i bynatur, men ikke alle fristes så mye av å gå i marka. Det viser ny studie fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Det er forsket lite på såkalt drabantbynatur og rufsete nærmiljøskoger. Derfor har en gruppe forskere sett på verdien av noen utvalgte typer bostednære grøntområder i Oslo, skriver forskning.no 

Det gjelder for eksempel parker, bygårder, felleshager, kolonihager og bymarka.

Forskerne spurte innbyggere om hva de verdsetter av grøntområder der de bor. Informantene ble intervjuet mens de var ute i disse områdene.

Les hele saken her.