Jordal Amfi: Skal bli grønnere og blåere


Ill: Oslo Kommune

Om halvannet år vil Nye Jordal park i Oslo være klar til å tas i bruk.

Det har alltid vært en «park» rundt idrettsanlegget på Jordal, men den som Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten startet arbeidet med i disse dager, er i en helt annen liga.

Grønne plener, gangveier og sykkelveier skal erstatte de store asfalterte områdene som i dag er parkeringsplasser og kjøreveier. Lekeplassen blir gjort helt om og får nye apparater. Det blir ryddet opp i Hundremeter-skogen og alléen med de fredete almetrærne vil bestå. I tillegg vil de få selskap av 79 nye trær, som plantes rundt i parken. Hovinbekken renner gjennom hele parken og ender i et vannspeil nederst i parken.

Les hele saken i på Oslo Kommunes nettsider