Velg riktig finansiering


Din bedrift bruker sannsynligvis mye tid på å velge riktig utstyr? Hvordan det finansieres kan bety like mye. Velg en løsning som gir fleksibilitet og forutsigbarhet! Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank forklarer hvorfor leasing kan være en god løsning når dere skal fornye maskinpark og utstyr – spesielt i en tid med stor usikkerhet.

– Riktig utstyr kan være nøkkelen til suksess, men investeringer krever kapital og kan begrense mulighetene for produktutvikling og innovasjon, sier Tormod B. Karlsen, som til daglig jobber med å skape gode finansielle løsninger for bedrifter som ønsker å oppgradere. Leasingavdelingen hos Ikano Bank har flere tiårs erfaring med finansiering av maskiner og utstyr, blant annet innenfor park og anlegg.

Fleksibilitet og forutsigbarhet

– Leasing som finansieringsform gir større handlingsrom. Bedriften får inntil 100 % finansiering, mens driftskapitalen beholdes og kan plasseres i kjernevirksomheten, der den skaper størst verdi. Kostnaden ved utstyret kan utgiftsføres i sin helhet, fordelt over perioden utstyret benyttes. Dette gir enkel og forutsig­bar budsjettering og regnskapsføring, påpeker Karlsen. – Leasing tillater dessuten jevnlig oppgradering til moderne teknologi, noe som kan utgjøre et kraftfullt konkurransefortrinn.

Hva kan leases?

De fleste typer utstyr med en viss levetid kan leases. Karlsen forklarer at leasingavtalene som regel inngås med en varighet på tre til syv år. Leasingobjektet må være en selvstendig enhet, av typen som normalt avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester, som frakt og montering, kan inngå som en del av leieavtalen.

Hva skjer når avtalen utløper?

Etter leasingperioden kan bedriften anmode om å kjøpe ut utstyret, eller det kan startes en ny leasingavtale på nytt og oppgradert utstyr. Alt etter hva som er mest hensiktsmessig for bedriften der og da.

Se hva det kan utgjøre

Med Ikano Banks leasingkalkulator du beregne estimert månedlig leasingbeløp for utstyret bedriften planlegger å anskaffe. Ønsker du et uforplik­tende tilbud på en leasingavtale, kan du sende inn forespørselen direkte fra kalkulatoren, eller du kan ta direkte kontakt med Tormod Karlsen.

Skreddersydde løsninger

Ikano Bank har spesialisert seg på leasing av utstyr til bedriftsmarkedet. Fokuset er på å finne enkle og lønnsomme løsninger til­passet bedrift og bransje. Med Ikano Bank får du en trygg, rettferdig og lojal finansieringspartner, lover Tormod B. Karlsen.

 

Tormod B. Karlsen,

leasingrådgiver

tlf: 920 28 367

e-post: salg@ikano.no