Picea abies ‘Ohlendorffii’ – gran med kompakt vekst og kjegleformet krone

Vanlige grantrær blir raskt for store der arealet er begrenset. Dersom vi likevel ønsker et grantre i hagen eller en lommepark, kan denne kultivaren være aktuell.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren ble funnet av Th. Ohlendorff i Hamm nær Hamburg i Tyskland som en frøplante i et parti frø fra Nikita på Krim. Frøplanten med den kompakte voksemåten ble tatt vare på en gang mellom 1840 og 1850, men den fikk ikke kultivarnavnet før i 1904. Deretter ble den markedsført fra Späth planteskole i Berlin. Kultivaren er både mer tettvokst og har kortere nåler enn typisk for arten. Nålene er bare 4-8 mm lange og nokså lysegrønne. Unge planter danner nærmest en eggform. Krona blir etter hvert bredt kjegleformet, men ofte noe uregelmessig. Årstilveksten er 8-12 cm, og plantene blir i løpet av femti år opptil fem-seks meter høye. Vi regner kultivaren som herdig til sone 7.

Kilde

Krüssmann, G. 1983. Handbuch der Nadelgehölze. 2. Aufl. Parey, Berlin og Hamburg. 396 pp. ISBN 3-489-62622-2