Fullt hus på seminar om stauder i Landbrukets hus


Foredragsholdere i Staudegruppas seminar var fra venstre Mona Holmberg, Torunn Hovland Ljone, Gunn Hagen og Eva Kleffelgård. Foto: OBH

Stor oppslutning om Staudegruppas innholdsrike seminar: Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund arrangerte seminaret «Bruk av stauder i offentlig miljø» tirsdag 19. mars. Om lag 110 staudeinteresserte fagfolk møtt til dagsseminar på Bruket i Landbrukets hus i Oslo.

Programmet omfattet både norske villflorastauder ved Torunn Hovland Ljone, kulturarvstauder ved Gunn Hagen og kreativ bruk av stauder i kommuner med begrensede ressurser ved Eva Kleffelgård. Hoveddelen av seminaret sto Mona Holmberg fra Sverige for. Hun har forfattet bok om sommerblomster og er en populære foreleser innen bruk og etablering av planter i grøntanlegg. Holmberg og ektemannen Ulf Strindberg har i mange år drevet eget firma med planlegging, etablering og oppfølging av beplantninger fra sin base i Göteborg. Mona Holmberg har også utført konsulentoppdrag for flere norske kommuner.

Hun gikk gjennom deres erfaringer med planlegging, sortsvalg, planting og skjøtsel, med hovedvekt på stauder. Deltakerne på seminaret fikk gode råd om blant annet komposisjon av beplantninger, planteavstand, forebyggende ugrasarbeid, jord og gjødsling, samt tips om en rekke nyere sorter av stauder de har gode erfaringer med i Göteborg.