Ukas treportrett: Doggpil


Salix daphnoides: Et årvisst vårtegn er «gåsunger» på selje og pil. På Østlandet er det arter som ørevier, gråselje og selje som gir viktige bidrag til vårblomstringen i naturen. Den mindre vanlige arten doggpil, som særlig trives på fuktige voksesteder, har imidlertid større blomsterstander, og hannkloner av denne arten er valgt ut til planting i hager og parker hos oss.

«Gåsunger» er blomsterstandene hos hanntrær av vårblomstrende Salix-arter. Det er dusker av silkehår i rakleblomsterstanden som kan minne om fugleungenes dun. Etter hvert som blomstringen går sin gang, strekker pollenbladene seg, og «gåsungene» blir til samlinger av gule pollenprodusenter. I disse samlingene finnes også nektar, som lokker insekter til blomstene og bidrar til pollinering. Pollen fra Salix-arter blir nå regnet som allergiframkallende.

Doggpil finnes viltvoksende i Europa, Sentral-Asia og Himalaya. Arten blir et opptil 10-12 meter høyt, bredkronet tre eller en stor busk. Her i landet finner vi den langs de store vassdragene på Østlandet nord til Folldal, men den forekommer også forvillet langs kysten til Bømlo. Arten blir delt i to underarter: S. daphnoides ssp. daphnoides finner vi på Østlandet, mens S. daphnoides ssp. acutifolia – plommepil stammer fra Russland og Vest-Sibir. Den er plantet og forvillet noen steder på Vestlandet.

Viltvoksende doggpil har opprette, blankt grønnbrune til rødlige kvister med et karakteristisk vokslag utenpå barken, særlig på to- og treårige kvister. Dette vokslaget gir kvisten et blålig, dogget skjær, noe som har gitt arten dens norske navn. I kroneperiferien finner vi mer hengende greiner og skudd. Stammebarken er for øvrig grågrønn og glatt, mens innerbarken er gul. Eldre greiner blir etter hvert furet. Bladene er 5-10 cm lange, smale og tilspisset, og fintannet til helrandet. Oversiden er blankt mørkgrønn, mens undersiden er mattgrønn. Bladene får gul til oransjegul høstfarge.

 

Doggpil blomstrer rikelig i god tid før bladene kommer. Middeldato for begynnende blomstring i Ås er 15. april, mens løvsprett følger en snau måned seinere. Knoppskjellene er mørke og danner en skarp kontrast til de hvite silkehårene i rakleknoppen. Raklene er 3-4 cm lange og tett silkehåret. Hver hannblomst har to pollenblader med lysende gule pollenknapper. Skårne kvister av doggpil driver vi lett i blomst til dekorasjoner på ettervinteren. Hunntrær har rakler med blomster som har kort skaft, rød griffel og langt arr, men disse har liten prydverdi. Hunntrærne setter kapsler med mange frø på forsommeren. I vekstsesongen fra mai til september er prydverdien hos både hann- og hunntrær av doggpil heller liten.

 

Hos oss blir doggpiltrær bare 6-10 meter høye. De er ofte flerstammet, slik at kronebredden kan bli 4-6 meter. Arten tåler kraftig tilbakeskjæring. Den trives særlig godt langs bekker og elveløp, men trærne kan også vokse bra på tørr sandjord og på flommark. Doggpil er nøysom og tåler innlandsklima godt. Valget av herkomst har imidlertid stor betydning. Kultivaren S. daphnoides ‘Elverum’ (Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB 1988) er en tidlig og riktblomstrende hannklon som har vært kjent siden 1960-tallet. Den har kraftig vekst med lette, myke greiner og anbefales for Østlandet. S. daphnoides ’Ruberrima’ er trolig vanligere i handelen. Denne hannklonen er av sørlig opphav, blir opptil åtte meter høy, og har sterkt rødlige skudd. Norske kultivarer av doggpil kan vi regne som herdige til sone 6-7, mens innførte kultivarer trolig bør begrenses til sone 4-5.

 

Litteratur

Bengtsson, R. 2000. Stadsträd från A-Z. Stad & Land 154:1998 169 s. ISBN 91-576-5566-9

Brander, P. E. 2010. Træer og buske i by og land. Forlaget Grønt Miljø, København. 495 s. ISBN 978-87-7387-0110

Krüssmann, G. 1977. Handbuch der Laubgehölze, Bd. III. Parey, Berlin og Hamburg. 496 pp. ISBN 3-489-62222-7

Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 pp. ISBN 87-7464-020-8 (Bind 2)

More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6