Acer platanoides ‘Royal Red’ – rødbladet spisslønn

I naturen forekommer i svært sjeldne tilfeller spisslønnplanter med mørkerøde blader. Noen slike er tatt vare på og oppformert ved poding. For tiden er...

Betula pendula ’Youngii’ – med tradisjoner som sørgetre

Trær med en krone av hengende greiner er tradisjonelt blitt forbundet med sorg. Derfor finner vi ofte trær av slike kultivarer på gravplasser og...

Crataegus monogyna – til parkpryd eller lehegn

Noen planteslag er så sterkt forbundet med én bestemt bruksmåte at vi vanskelig kan tenke oss andre måter å bruke plantene. Hegnhagtorn har i...

Larix kaempferi – bladfellende barplanter med lysegrønne nåler

Om vinteren står lerketrær nakne, det vil si uten blader. Men konglene blir sittende i krona, noe som gjør at det er lett å...

Fraxinus americana – hvitask med rødlige høstfarger

Høstfargen hos vår viltvoksende ask er ikke særlig oppsiktsvekkende. Bladene blir bare lyst grønnlig gule i en kort periode før småbladene faller fra bladaksen...

Alnus glutinosa ’Sakari’ – en slank svartor fra Finland

Vi trenger treslag med slank krone på steder med dårlig plass til trekroner. En lovende nyvinning ble tatt inn i Treforsøksparken ved NMBU i...

Populus balsamifera og P. trichocarpa – duftende giganter

I nordlige og vinterkalde strøk av landet er valgmulighetene begrenset dersom en ønsker storvokste trær. I byer som Harstad og Tromsø er to nærstående...

Fagus sylvatica ’Dawyck’ og ‘Dawyck Purple’ – bøk med slank krone

Trær med slank krone kan ha søylefasong eller slank kjegleform. De kan være formet som en sigar eller en bred søyle, ha butt, strengt...

Juglans cinerea – et mer vinterherdig valnøttre for byens parker

Arten ekte valnøtt (matvalnøtt – Júglans régia) har sin nordgrense for kommersiell dyrking omtrent ved Paris og Warszawa. Enkelte steder her i landet finner...

Aesculus flava – hestekastanje med gule blomster

Hestekastanjetrær er et vanlig innslag i bymiljøer. De storvokste trærne imponerer med litt fremmedartet blomstring i byens parker, men vi finner dem også som...
- Annonse -

TREPORTRETTET