Johanneskirketrappene i Bergen i ny drakt


Trappene opp til Johanneskirken på toppen av Nygårdshøyden er bygd om. Foto: Bent René Synnevåg

Johanneskirken er byens største kirke, med sitteplass til 1500. Den ligger som et tydelig blikkfang på toppen av Nygårdshøyden i enden av Bergens viktigste tverrakse. Professor, landskapsarkitekt MNLA Arne Sælen forteller i park & anlegg 9/2018 om det omfattende prosjektet med å bygge om Johanneskirketrappene. Formålet var å skape et attraktivt rekreasjonsområde, og vann skulle være et vesentlig element i ombyggingen. Nå er det blitt enklere å komme seg opp trappene, biltrafikken er redusert på tvers av trappene, og både beboere og besøkende har fått atskillig mer attraktive uterom.