A. Markussen skal fornye Storgata i Tromsø

Første «spadetak» ble foretatt med elektrisk gravemaskin av varaordfører Tone Marie Myklevoll 24. april klokken 09.00.

Anleggsgartnerfirmaet A. Markussen har vunnet konkurransen om utførelsen basert på kriteriene pris, miljø og kompetanse. Firmaet skal utføre Nord-Norges hittil største anleggsgartneroppdrag, og kunne signere kontrakten med Tromsø kommune like før påske.

Pressemelding fra A. Markussen AS

Hele Storgata fra Fr. Langes gate til Bispegata, en strekning på vel 350 meter, skal utformes med et nytt dekke av skifer og granitt. Det skal etableres ny overvannshandtering og grønne lunger samt et komplett nytt gatevarmeanlegg. En god del av infrastrukturen under bakkenivå blir også fornyet. Prosjektet er del av Tromsø kommunes overordnede plan for overvannshandtering og skal utføres på en bærekraftig måte i tråd med storbyerklæringens mål om å oppnå utslippsfrie byggeplasser innen 2025.

Arbeidene begynner nå i april og skal være ferdigstilt innen sommeren 2025. Kontraktssummen er på 129 millioner kroner: – Dette er et veldig spennende oppdrag – på mange måter, sier Florian Aschwanden, daglig leder i A. Markussen AS. Målsetningene for en bærekraftig utførelse med blant annet en stor andel batterielektriske maskiner og ellers drift med biodiesel er høye, men heldigvis har vi opparbeidet oss en god del kompetanse på dette området allerede fra andre prosjekter. Arbeidene skal utføres i en levende handlegate, så gjennomføringen må derfor planlegges nøye og i dialog med kommunen og de næringsdrivende. Og ikke minst teknisk og estetisk skal det i dette prosjektet leveres et resultat på høyt kvalitetsnivå.

A. Markussen har i mer enn 40 år utviklet funksjonelle og vakre uterom i hele Nord-Norge. Landskapsentreprenøren har tung fagkompetanse og blikket for det lille ekstra. Firmaet har hovedkontor i Narvik med avdelinger i Tromsø og Harstad, har rundt 50 årsverk og omsatte i 2022 for ca. 130 millioner kroner.