Alnus glutinosa – trær som trives på fuktige steder

I naturen finner vi som regel svartor på steder med jevn fuktighet, som langs bekker og på sumpmark. Men i grøntanlegg kan vi plante...

Alnus incana – trær for ekstensiv skjøtsel

Gråor er særlig egnet til revegetering, til planting langs vei og på ekstensivt skjøttede arealer. Ettersom vekstavslutningen er daglengdestyrt, er det viktig å velge...

Ulmus glabra ‘Exoniensis’ – alm for formale grøntanlegg

Kultivaren Úlmus glábra ‘Exoniensis’ har i utgangspunktet opprett vekst og slank, kjegleformet krone, og i formale anlegg ønsker vi å beholde denne kroneformen. Men...

Ulmus ‘Jacqueline Hillier’ – et bonsaitre i parken

Almekultivaren ‘Jacqueline Hillier’ kan knapt nok betegnes som et tre. Som regel er plantene flerstammete, og de fleste vil nok heller kalle kultivaren en...

Ulmus minor – en frodig fetter til skogens almetrær

I norske grøntanlegg treffer vi av og til på store almetrær med blader som er smalere og blankere enn hos alm vi finner i...

Ulmus glabra ‘Pendula’ og ‘Camperdownii’ – alm som treparasoll

«Hengealm» er et ganske vanlig innslag på gravplasser og i parkanlegg. Det er sannsynligvis to ulike kultivarer med skotsk opphav som har vært i...

Populus tremula – ugras for noen, robust treslag for andre

Osp har ikke vært vanlig å plante i grøntanlegg. Arten regnes av mange som et ugras fordi trærne setter mange rotskudd. Til tross for...

Populus tremula ‘Pendula’ – lite ospetre med hengende greiner

Ospekultivaren med den breie krona og de hengende greinene er sjelden å se i norske grøntanlegg, men treslaget kan være et alternativ etter hvert...

Abies lasiocarpa ‘Compacta’ – en tettvokst fjelledelgran

Kultivaren Ábies lasiocárpa 'Compacta' ble funnet og navngitt av J. Boer i Boskoop, Nederland omkring 1927. Den har trolig sørlig høyfjellsopphav. Kultivaren får tett...

Abies lasiocarpa – en vakker edelgran for innlandsstrøk

Edelgraner blir ofte store trær som trenger god plass. De egner seg derfor best i parker og på andre steder de kan stå fritt....
- Annonse -

TREPORTRETTET