Prunus pensylvanica – amerikansk pionértreslag med vår- og høstprakt

En amerikansk kirsebærart tatt ut av sitt naturmiljø viser overraskende gode prydverdier hos oss. Men stor frøproduksjon og gruntliggende røtter som kan sette rotskudd,...

Fagus sylvatica f. purpurea – vårt størst treslag med røde blader

Rødbladet bøk blir store, majestetiske trær med bred krone. Trær med slik avvikende bladfarge forekommer av og til i naturen og har vært tatt...

Prunus padus – viltvoksende trær med stor prydverdi i mai

Heggblomstringen er et varsel om begynnende sommer. Når heggen står full av store klaser med hvite, duftende blomster, er det en fryd for øye...

Carpinus betulus – med tradisjoner som hekk og til formklipping

Agnbøk har særlig stor prydverdi under blomstringen om våren, når fruktene modner utover ettersommeren og om høsten når bladene får attraktiv, gul farge. Men...

Prunus cerasus – kirsebærtrær, men ikke blant de store

Surkirsebærtrær er ikke så vanlige å se i offentlige grøntanlegg. Hittil har slike trær først og fremst vært å finne i privathager, mens de...

Quercus robur – trær som preger østnorske kulturlandskap

De få, majestetiske eiketrærne vi finner igjen i jordbrukslandskapet på Østlandet i dag, er rester etter omfattende eikeskoger i Mellom-Europa og Skandinavia. Men eik...

Fagus sylvatica f. pendula – store bøketrær med hengende greiner

I motsetning til kultivarer med hengende greiner innen mange andre arter blir hengeformer av bøk store, plasskrevende trær. De var særlig populære i landskapshagene...

Picea pungens ‘Glauca Globosa’ – en tettvokst blågran med kjeglefasong

Det er valgt ut en rekke kultivarer av blågran. Disse er valgt ut og gitt eget kultivarnavn på grunn av blålig eller sølvgrå barfarge....

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ – små trær med mørkerøde blader

Kultivaren Fágus sylvática L. ‘Purpurea Pendula’ kombinerer egenskapene røde blader og hengende greiner. Den danner ikke toppskudd og blir gjerne podet på en nokså...

Sorbus intermedia – et ensartet gate- og parktre

Svenskeasal regnes som apomiktisk og gir svært ensartete, middels store trær med nokså bred krone. Trærne er godt egnet i trerekker, men blir også...
- Annonse -

TREPORTRETTET