Ladestedsparken i Hvitsten

Mot slutten av 1800- og første del av 1900-tallet var Hvitsten, en kystperle ved Oslofjorden i Vestby kommune, et mye besøkt bade- og feriested....

Ombruk av byggevarer – stein og betong i sirkulær økonomi

Den som har besøkt transformasjonsstrøket Økern i Oslo i løpet av det siste året, vil trolig ha lagt merke til et stort, hvitt telt...

Gjenbruk av gravminner – kortreist og ressursbevisst

- Kan vi lage gull av gråstein? Spørsmålet ble stilt innledningsvis i Naomi Louise Wildes innlegg på Grønn Galla i fjor høst. Landskapsarkitekten i...

Villingstadparken besøkshage – verd et besøk

De siste 40-50 årene har Hans-Petter Foss brukt mye tid og lagt ned stor innsats for å anlegge en park omkring tunet på slektsgården...

Det store torget i Nyborg på Fyn er fornyet

I park & anlegg 4/2024 tar vi turen til Danmark og får beskrevet et omfattende prosjekt med natursteinbelegning: Det fornyede Nyborg Torv har både...

Trær og busker med dekorative blomster om våren

Tidlig om våren er ikke kravene til blomstenes prydverdi så store. Vi tar til takke med gulbrune rakler i mars og små, gule blomster...

Overvannshandtering i Tåsenveien

I Tåsenveien i Oslo har det de siste årene skjedd store forandringer. Gatesnittet er oppgradert for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I...

Ny fasadebelysning på Den Blå Moské

Norges første moské bygd fra grunnen av fikk i fjor ny fasadekledning, og dermed ble det også ny fasadebelysning. Belysningen av fasaden framhever arkitekturen,...

Handtering av overvann i Mo i Rana

«Rana kommune vedtok etablering av Rana ungdomsskole i sentrum i 2018. For å bedre trafikksikkerheten for elevene og ivareta krav til uteområdet for skolen...

Ny serie i park & anlegg – «Fra trærnes ABC»

I 2024-årgangen av park & anlegg vil redaksjonen kort presentere ord og uttrykk som er knyttet til trærs anatomi, fysiologi og miljøbetingelser. Vi begynner...