NFGI ønsker å fremme interessen for blå-grønne løsninger

Økt urbanisering og klimaendringer gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blå-grønne verdier, det vil si verdiene knyttet til vegetasjon og...

Vår på Økern Portal

Økern Portal er et stort, nytt bygningskompleks i Oslo med blant annet møtelokaler og flere serveringssteder. Det spesielle med bygningen er at store deler...

Flomsikringstiltak på Røyslimoen – omlegging av elva Åretta

Lillehammer kommune har de senere årene vært utsatt for store flomskader etter intense nedbørhendelser. Multiconsult har fulgt oppdraget «Overvann- og flomsikringstiltak på Røyslimoen» fra...

Frøformering av viltvoksende lignoser

Viltvoksende trær og busker er de siste årene blitt viet større oppmerksomhet i grøntanlegg som skal anlegges i byer og bynære områder. Oppdragsgivere spør...

Prunus serrulata ‘Kanzan’ – rosa blikkfang om våren

Hva er vel et mer etterlengtet seint vårtegn enn et blomstrende kirsebærtre? Særlig trær med et vell av rosa blomster fanger oppmerksomheten. Japankirsebærkultivaren ‘Kanzan’...

Transformasjon i Horten indre havn

Horten indre havn ligger midt i Oslofjorden. Beliggenheten og den gunstige naturlige utformingen bidro til at marinens virksomhet ble etablert her i 1818. Det...

Hagemessen 2022

Etter to år uten hagemesse i Lillestrøm, inviterte NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) til årets begivenhet for hageinteresserte 22. til 24. april. Mange fant...

Betula pendula – bidrar med vårstemning og nysetokter

Hengebjørk (Bétula péndula Roth) er en viltvoksende art her i landet. Arten er vanlig å finne plantet langs veier, i parker og på tun....

Vegetasjon i nye skoleanlegg – en håpløs utfordring?

Nye skoler i hovedstaden er nå nede i et uteareal på under ti kvadratmeter per elev – sju til åtte kvadratmeter er slett ikke...

Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur 2021

Under et arrangement 31. mars ble de tre masteroppgavene som slapp gjennom nåløyet til NMBUs interne fagjury, presentert. Statsbyggs egen jury hadde vurdert de...
- Annonse -

TREPORTRETTET