Abies procera – en nobel edelgran med dekorativt bar

Nobeledelgran blir et stort parktre. Opptil 20-25 meter høye trær forekommer også her i landet. Særlig trær med blålig bar vekker oppsikt, og spesielt...

Nordreisa gravlund – en skogsgravlund i Nord-Norge

«I Nordreisa kommune var det behov for å etablere en helt ny gravlund for å få tilstrekkelig med gravplasser. Det er en kjensgjerning at...

Park og Anleggsmessen 24. og 25. november: Interessant fagprogram

Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i Naml har siden i sommer arbeidet med å sette sammen et godt faglig program til Park og Anleggsmessen 2022. Det...

Navnet minnelund – et fenomen i rask utvikling

«En navnet minnelund er et gravfelt for kister eller urner med felles minnesmerke hvor de gravlagtes navn og data er påført. De siste 20...

Pseudotsuga menziesii – blant stillehavskystens kjemper

Douglas har karaktertrekk som kan sammenliknes med både edelgran og gran. Den skiller seg imidlertid fra begge disse slektene på noen kjennetegn knyttet til...

Forvaltning og governance av utemiljøer

I del 4 i denne serien i park & anlegg skriver Hanna Fors, Märit Jansson, Nina Vogel og Anna Sunding, landskapsarkitekter ved SLU-Alnarp, om...

Vegetasjonen på og ved The Plus

Vestres nye produksjonsanlegg i Magnor er mye omtalt og behørig rost for arkitektur og miljøbevissthet. Det var selvsagt at bygningen måtte få grønne tak...

Lille Eden – en fantasirik sansehage bygd på entusiasme

I Vestfossen, et tettsted langs hovedveien mellom Drammen og Kongsberg, kan det være fornuftig med en kort pause, ikke for å finne det bibelske...

Når det grønne hjertet vinner

«Takket være personer som tenker på helhet, fikk de nye lokalene til Statens barnehus på Hamar et grønt inngangsområde i stedet for den planlagte...

Hagen i hagen – en produsent av villflorastauder

Interessen for å bruke stauder fra vår egen flora er økende blant landskapsarkitekter og andre planleggere av grøntanlegg. En av produsentene som sørger for...
- Annonse -

TREPORTRETTET