Trær og busker med dekorative blomster om våren

Tidlig om våren er ikke kravene til blomstenes prydverdi så store. Vi tar til takke med gulbrune rakler i mars og små, gule blomster...

Overvannshandtering i Tåsenveien

I Tåsenveien i Oslo har det de siste årene skjedd store forandringer. Gatesnittet er oppgradert for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I...

Ny serie i park & anlegg – «Fra trærnes ABC»

I 2024-årgangen av park & anlegg vil redaksjonen kort presentere ord og uttrykk som er knyttet til trærs anatomi, fysiologi og miljøbetingelser. Vi begynner...

En snarvisitt i den botaniske hagen i Reykjavik

Representanter for de nordiske gartnerorganisasjonene møttes på Island i midten av september. Ettersom det ble litt tid til overs før returen til Norge, fikk...

Brannskadde almetrær i Tromsø

«Verdens nordligste almelund» finner en i Tromsø, nærmere bestemt i en sentral del av byen i nærheten av Polarmuseet og de gamle forsvarsverkene på...

Treets dag 2023

For tredje gang inviterte Oslotrær til Treets dag i går. Denne gangen var arrangementet lagt til Grorudparken. Treets dag («Arbor Day») blir arrangert i...

Piet Oudolfs hage på Vitra Campus

«En ny hage tegnet av Piet Oudolf er alltid interessant», skriver hagehistoriker Knut Langeland i park & anlegg 8/2023. Det er gått mer enn...

Frodige Sandvika – en erfaringsvandring med parkgartneren

Under fagseminaret «Stauder i framtidens anlegg» 10. februar i år ga Kirsti Marie Hougen og Vidar Berg Iversen ved parkavdelingen i Bærum kommune en...

Bibbi satser friskt på norsk staudeproduksjon

- Jeg har utvidet produksjonsarealet fra åtte til 12 dekar i år, sier Britt Olsen, bedre kjent som Bibbi, en velkjent staudeprodusent i planteskolemiljøet...

Bærekraftige alternativer til moderne torvtak

Finnes det mer bærekraftige alternativer til moderne torvtak på hytter? NIBIO Landvik og Grønn Vekst AS prøvde å besvare dette spørsmålet ved å teste...