Piet Oudolfs hage på Vitra Campus

Da hagen ble anlagt, var de eneste eksisterende plantene som ble tatt vare på, to–tre store kirsebærtrær. De skaper skygge og mulighet for mer variasjon i staudene. Foto: Knut Langeland

«En ny hage tegnet av Piet Oudolf er alltid interessant», skriver hagehistoriker Knut Langeland i park & anlegg 8/2023. Det er gått mer enn 40 år siden Oudolf sto fram som representant for «Den nye nederlandske staudebølgen». Hagen på Vitra Campus i Sveits sto ferdig i 2021 og er 4000 kvadratmeter stor. Den er et godt eksempel på at Oudolf fortsatt kan inspirere til god plantebruk.

I tekst og bilder beskriver Langeland et besøk i hagen: «Vi kommer inn i Piet Oudolfs hage på Vitra Campus gjennom et inngangsparti av agnbøkhekker. Deretter passerer vi små, grønne enger av gras og med noen spredte ville blomsterplanter. Hekkene stenger for det som ligger bak, før det åpner seg et utsyn over hagen. Førsteinntrykket er et åpent hav av gras og blomster. Mot nordøst ligger en stor, mørk bygning som kontrast til lyset og blomstene.»

Oudolf mener at feltene i en staudeplanting ikke skal ha helt strenge kanter. Her vokser krusfrøarten Selinum wallichianum sammen med stikle (Eryngium x zabelii ’Big Blue’) og storkenebb (Geranium ’Orion’). Foto: Knut Langeland

Langeland skriver at hagen på Vitra Campus skal være et eksempel på sustainability (bærekraft), wellbeing (velvære) og biodiversity (artsrikdom): «Når det gjelder det siste, blir det ikke bare tenkt på artsrikdom i vegetasjon, men også på insekter og fugler. Blant insektene er honningbier de mest framtredende, men stauder og gras er vertplanter også for en mengde andre insektslag. Småfugler finner mat blant insektene om sommeren, og alle de modne frøene gir nyttig fôr gjennom høsten og vinteren.»

«Piet Oudolfs hage skal ikke først og fremst fungere som innramming av en bygning. Den er et sted å være, å gå inn i for å la seg omfavne av farger, dufter og lyd. Det er brede gangveier i anlegget, men også noen smale hagestier som lar folk komme i tett kontakt med plantene. Besøkende får et skiftende inntrykk av vegetasjonen etter hvert som de beveger seg rundt. Beplantningen har en viss gjennomsiktighet, slik at det å flytte seg og å bøye seg ned, gir nye visuelle opplevelser.»

Piet Oudolf har en egen designstil: «Planter med tynne stengler og stilker og små blomster er ekstra verdifulle i Oudofs hager. De er litt gjennomsiktige, slik at farger og strukturer bak skinner igjennom. De tegner seg også vakkert mot himmelen eller en ensfarget bakgrunn som en hekk eller husvegg. Årssyklusen er nøye planlagt. Tidlig i sesongen er hagen preget av mange forskjellige grønnfarger. Sommeren er en eksplosjon av farger. Og på ettersommeren og om høsten, når de store staudene er utvokst og blomstrer, kommer Oudolfs hager til sin rett. Graset er modent, og fargene går over i nyanser av gult, brunt og rødt – et langsomt skuespill mot et klimaks.»

Les hele artikkelen i park & anlegg 8/2023 med utgivelse 29. september.