Det store torget i Nyborg på Fyn er fornyet

Størstedelen av belegningen er ny nordisk granitt i fire farger, lagt i en modul med 22 steiner i 12 formater. I en stor øy under treet er det supplert med brostein som ble funnet dypt under plassen. Foto: Schønherr landskapsarkitekter

I park & anlegg 4/2024 tar vi turen til Danmark og får beskrevet et omfattende prosjekt med natursteinbelegning: Det fornyede Nyborg Torv har både en lang forhistorie og en varig framtid. Ny nordisk granitt utgjør plassgulvet sammen med ombrukt stein der det dansk-norske «Rikets hovedstrøk» en gang gikk.

Landskapsarkitekt Tilde Tvedt forteller om arbeidet med å fornye den 4.000 kvadratmeter stor plassen rett overfor slottet i sentrum av Nyborg, byen helt øst på Fyn: «Plassen har eksistert siden Christian den 3. anla torget som turneringsplass i 1550-årene. Nyborg var i en tid Danmarks første hovedstad i kraft av sin plassering midt i landet. Det gjorde Nyborg slott til møtested for konge, kirke, borgere og adel allerede på 12-tallet. Her ble det holdt Danehof.

Plassen beholdt sin imponerende størrelse i århundrer og var også et opplagt sted å parkere, når bilene inntok byen i 1960-årene. Nyborg Torv beholdt rollen som parkeringsplass til 2018. Da startet en omfattende fornyelse med Schønherr som landskapsarkitekt i samarbeid med Schul Landskabsarkitekter. Den nye utformingen bevarer torget som én stor, sammenhengende flate – som en sanselig formidling av historien. Skrått over plassen løper en kjørebane som utelukkende er markert med skifte i belegningen. Mot nordøst står et enkelt eiketre, og i det motsatte hjørnet er det anlagt en C-formet vannkunst med referanse til grunnleggeren av plassen, Christian den 3. Langs sør- og nordfasadene er det plassert benker og lave lysmaster.» Det eneste grønne innslaget på torget er en sommereik, som til gjengjeld er stort til å være et nyplantet tre.

Landskapsarkitekten forteller at hoveddelen av belegningen består av fire typer nordisk granitt; Halmstad, Blå Rønne, Rød Bohus og Grå Bohus i tolv forskjellige formater: – Det er ingen billig løsning, men det gir en sikkerhet for at belegningen ikke behøver å skiftes ut med det første, understreker landskapsarkitekt Signe Winther hos Schønherr.

Granittoverflaten er flammet bortsett fra enkelte Halmstad-stein. Disse er prikkhugget for å skape litt variasjon, noe man særlig oppdager når plassen er våt. En del svært gammel brostein er ombrukt i prosjektet: «I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene før prosjektstart dukket det opp gammel stein fra den opprinnelige plassen dypt under asfalten. De uregelmessige brosteinene med ru overflate ble innarbeidet i prosjektet og er lagt som en mangearmet øy under treet. Denne særegne belegningen fungerer som en slags permanent markering av den skyggen eiketreet etter hvert vil kaste.»

park & anlegg 4/2024 blir utgitt 8. mai.