Det store torget i Nyborg på Fyn er fornyet

I park & anlegg 4/2024 tar vi turen til Danmark og får beskrevet et omfattende prosjekt med natursteinbelegning: Det fornyede Nyborg Torv har både...

Trær og busker med dekorative blomster om våren

Tidlig om våren er ikke kravene til blomstenes prydverdi så store. Vi tar til takke med gulbrune rakler i mars og små, gule blomster...

Overvannshandtering i Tåsenveien

I Tåsenveien i Oslo har det de siste årene skjedd store forandringer. Gatesnittet er oppgradert for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I...

Ny fasadebelysning på Den Blå Moské

Norges første moské bygd fra grunnen av fikk i fjor ny fasadekledning, og dermed ble det også ny fasadebelysning. Belysningen av fasaden framhever arkitekturen,...

Handtering av overvann i Mo i Rana

«Rana kommune vedtok etablering av Rana ungdomsskole i sentrum i 2018. For å bedre trafikksikkerheten for elevene og ivareta krav til uteområdet for skolen...

Ny serie i park & anlegg – «Fra trærnes ABC»

I 2024-årgangen av park & anlegg vil redaksjonen kort presentere ord og uttrykk som er knyttet til trærs anatomi, fysiologi og miljøbetingelser. Vi begynner...

Risenga lekepark – med naturen som byggeklosser

«Risenga lekepark i Asker representerer en unik kombinasjon av naturens egne byggeklosser og barns lekelyst. Med elementer som eiketrær og store steiner oppfordrer lekeparken...

Lek og læring med sykkel på Manglerud

Som en del av Bymiljøetatens initiativ Sykkelprosjektet har landskapsarkitekt- og arkitektkontoret Lala Tøyen tegnet en sykkelpark for de yngste opp til 12-årsalderen på Manglerud...

Artsdatabankens ordvalg kan utradere verdifulle grøntanleggsplanter

«Når verdifulle planteslag som brudespirea og gul daglilje får merkelappen «Potensielt høy risiko», skjønner vi at mange unngår å bruke disse plantene. Ville du...

Prunus x eminens ’Umbraculifera’ – kirsebærtrær med kuleformet krone

Kultivaren danner busker eller små trær uten gjennomgående stamme, men den er vanligvis podet på en stamme, slik at resultatet blir et lite tre...

Prunus x schmittii – kirsebær med slank krone og mahognifarget bark

Blomstringen hos denne kirsebærhybriden er kortvarig og ikke av så stor prydverdi som hos mange andre prydkirsebær. Men unge trær har slank krone, og...

Tilia ’Odin’ – lind med kraftig vekst og friskt bladverk

Den danske lindekultivaren ‘Odin’ er vekstkraftig med nokså åpne greinvinkler og noe overhengende skudd og kvister. Kultivaren utmerker seg med spesielt store blader, særlig...

Tsuga canadensis – elegante barplanter for parker og fjellhager

Den østamerikanske arten av hemlokk er et viktig skogstre i sine hjemland USA og Canada. Her i landet er vi mer interessert i kultivarer...

Cedrus deodara ‘Pendula’ – himalayaseder med hengende greiner

Når vi ikke har plass til et stort sedertre i hagen, kan en kultivar med hengende greiner være en mulighet. Tekst og foto: Ole Billing...

Acer shirasawanum – et busktre med kultivarer og høstfarger i gyllengult

Dersom vi har et grøntanlegg med østasiatiske arter som viftelønn og japanlønn, kan det være en god idé å supplere med japangyllenlønn, også kalt...