Handtering av overvann i Mo i Rana

Et av regnbedene i Nordlandsparken er utformet som et sneglehus. Foto: Berit Kalstad

«Rana kommune vedtok etablering av Rana ungdomsskole i sentrum i 2018. For å bedre trafikksikkerheten for elevene og ivareta krav til uteområdet for skolen ble det besluttet å regulere om deler av hovedgaten til park. Samtidig var kommunen opptatt av å handtere overvannet på en sikker måte, blant annet med tanke på klimaendringer.» Slik innleder prosjektleder Berit Kalstad i Avdeling for bydrift i Rana kommune en artikkel om overvannshandtering i Mo i Rana. Hun skriver blant annet: «I den om lag 11 dekar store Nordlandsparken ble det anlagt en overvannsrenne i form av en graskledd vannvei i den øvre delen og en steinsatt renne i den nedre delen. I tillegg ble det bygd seks regnbed med fordrøying under bakken og to pukkmagasin. Regnbedene har en fordrøying under bakken på til sammen ca. 520 kvadratmeter (overflate 245 kvadratmeter), mens fordrøying under bakken til de to pukkmagasinene er på 93 kvadratmeter. Avløp fra sandfang og sluk er ledet inn i regnbed før det blir ledet via drensrør og overvannsrør inn på hovedledning for overvann. Av andre tiltak kan nevnes grusdekke under sykkelparkering og i gangstier, og grasarmerte felt på arealer som krever kjørestyrke. I anlegget ble det plantet en del stauder, og staudebedene ble utformet slik at de kunne ta imot overvann. Trær som ble plantet i anlegget, vil over tid ta opp økende mengder vann, samtidig som de bidrar til skjerming og luftrensing.» Om den nært beliggende Talvikparken forteller prosjektlederen at det ble valgt en åpen løsning som kombinerer flomvern og fordrøying. Anlegget er dimensjonert til å ta unna om lag 650 kubikkmeter. Tiltaket medførte et stort inngrep i den eksisterende parken, men som kompensasjon er det etablert sandvolleyballbane, treningsapparater og pumptrack-anlegg i en del av parken. Les mer om kombinasjonen av overvannshandtering og park i utgave 3/2024 av park & anlegg. Utgivelse er rett over påske, torsdag 4. april.

Overvannsanlegget i Talvikparken fungerte etter hensikten under et regnvær mandag 29. januar i år. Foto: Berit Kalstad