Hjem Annonsering

Annonsering

Annonsering i park & anlegg 2022

 Løsning 4 farger
1/1 side 15.000,-
1/2 side 9.000,-
1/3 side 7.000,-
1/4 side 6.000,-
1/6 side 5.000,-
1/8 side 4.000,-

 

Side 2 og bakside: 17.000,- Pris pr. spaltemm: 15,-

Hvor plasseres annonsene i bladet? Se plassering i bladet vårt her. 

Annonse på nett

Toppbanner: 728 x 150          6.900,- (Rotasjon på max 3 pr. plass).

Sidebanner: 300 x 250          4.900,- (Rotasjon på max 3 pr. plass).

Bunnbanner: 720 x 300         2.900,- (Rotasjon på max 3 pr. plass).

Oppgitte priser er eks. mva og gjelder for en måned.

Medieplan 2022, annonseformater og priser (pdf)

Annonsekontor:

A2Media AS
Kaffegt. 16
2270 Flisa
Web: www.a2media.no

Annonsekosulenter:

Knut Rismyhr
Tlf: 900 95 203
E-post: knut@A2media.no

Materialfrist:

16 dager før utgivelse Materialfrist for rubrikkannonser: Torsdag før kl. 10.00 åtte dager før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig -det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Tekniske data

Format: 210 x 275
Satsflate: 178 x 234 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 56 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet omslag: 170 g Edixion offset
Papirkvalitet for øvrig:

 

Ann. materiell:

120 g Edixion offset Limfrest

 

Digitalt

 Annonseutforming: frode.falch@mediadigital.no

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur Grafisk AS
e-post: ole.morten@merkurtrykk.no

Utgiverplan park & anlegg 2021

Utgiverplan park & anlegg 2021

Nr.        Mat. frist        Utgiverdato  Tema

1           6. jan              29. jan    Trær i grøntanlegg – trepleie og trematerialer

2           3. feb              26. feb    Installasjoner og utsmykning i utemiljøer

3           3. mar             26. mar   Stein, betong og andre grå materialer

4           7. apr              30. apr    Lekeplasser og skoleanlegg

5           5. mai             28. mai    Handtering av overvann: Blå-grå-grønne tiltak

6           2. jun              25. jun    Byenes uterom – torg og plasser

7          11. aug             3. sept    Møblering og beplantning

8           8. sep               1. okt    Idrett, fysisk aktivitet og turveier

9           6. okt              29. okt    Belysning i hager, parker og idrettsanlegg

10         17. nov            10. des    Samferdselsanlegg – gater, veier og terminaler