Villingstadparken besøkshage – verd et besøk

Anleggsgartnermester Hans-Petter Foss ønsker alle velkommen til Foss Hagesenter og Villingstad besøkshage: - Kom gjerne tilbake flere ganger, for hagen utvikler seg stadig, og nye bed og planter kommer til. Foto: Marius Foss

De siste 40-50 årene har Hans-Petter Foss brukt mye tid og lagt ned stor innsats for å anlegge en park omkring tunet på slektsgården i Røyken. Han og familien driver hagesenter på stedet, og besøkshagen er fritt tilgjengelig for kundene i hagesenteret når dette holder åpent.

Tekst: Ole Billing Hansen

Anleggsgartnermesteren har satset mye på et omfattende sortiment av rododendron, så blomstringsukene i siste del av mai og begynnelsen av juni er parken spesielt attraktiv, men det er inspirerende plantekomposisjoner å se gjennom hele vekstsesongen.

Det nærmer seg altså 50 år siden Hans-Petter Foss etablerte de første plantene i det som etter hvert er blitt en besøkshage. Her kan kunder i hagesenteret erfare hvordan plantene utvikler seg over tid. Til sammen er det 500-600 ulike planteslag i parken, i tillegg til sortimentet av mer enn hundre ulike rododendronslag.

Vinteren har vært kald og snørik, så enkelte planter har tatt skade. Likevel har de fleste greid seg bra. Men fram til hagen åpner for publikum er det mye som skal gjøres i den seks dekar store parken. Vinterens viderverdigheter er tilbakelagt for lengst når vi kommer til mai, og Hans-Petter Foss gleder seg som tidligere år til besøkshagen eksploderer i farger i siste halvdel av måneden. Han forteller at det er mange besøkende innom parken i løpet av sesongen, noen enkeltvis, andre i grupper, som hagelag og andre foreninger. Alle er velkomne til et besøk. Det er nok planteinteressen som i hovedsak trekker folk til den flotte parken, men den er også utsmykket blant annet med japan-inspirerte byggverk og skulpturer. En seks meter høy pagode står sentralt plassert i parken, og andre gjenstander av stein eller trevirke dukker overraskende opp her og der mellom alle plantene. Les mer om besøkshagen og Hans-Petter Foss’ rododendronfavoritter i park & anlegg 4/2024 som blir utgitt 8. mai.

Blomstringen hos rododendron er på topp i siste del av mai. Foto: Marius Foss