Miljøvennlig tursti i Surnadal

Surnadal kommune kombinerer kulturhistorie, aktivitet og universell tilgjengelighet i en ny tursti. En gammel kavlevei blir gjenoppbygd, og et myrlendt terreng blir bedre tilgjengelig...

Søndre Park i Lillehammer ble Årets grønne park 2022

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, skriver i en pressemelding at de har kåret Søndre Park i Lillehammer til Årets grønne park. NAML er en...

Nordreisa gravlund – en skogsgravlund i Nord-Norge

«I Nordreisa kommune var det behov for å etablere en helt ny gravlund for å få tilstrekkelig med gravplasser. Det er en kjensgjerning at...

Navnet minnelund – et fenomen i rask utvikling

«En navnet minnelund er et gravfelt for kister eller urner med felles minnesmerke hvor de gravlagtes navn og data er påført. De siste 20...

Lille Eden – en fantasirik sansehage bygd på entusiasme

I Vestfossen, et tettsted langs hovedveien mellom Drammen og Kongsberg, kan det være fornuftig med en kort pause, ikke for å finne det bibelske...

Når det grønne hjertet vinner

«Takket være personer som tenker på helhet, fikk de nye lokalene til Statens barnehus på Hamar et grønt inngangsområde i stedet for den planlagte...

Der ingen skulle tro at palmer kunne gro

På den 1,4 kvadratkilometer store øya Sør-Hidle i Ryfylke finner vi det private parkanlegget Flor & Fjære, som knapt kan sammenliknes med noe annet...

Ruten i Sandnes – et blå-grønt, bærekraftig byrom

«Ikke mange norske byrom er blitt omtalt, diskutert og beskrevet så mye og så lenge som Ruten i Sandnes. De siste årene har temaet...

Nye Ski stasjon er offisielt åpnet

Mandag 8. august kunne togpassasjerene ta i bruk hele den nye Ski stasjon, og i torsdag 11. august ble stasjonen offisielt åpnet, med samferdselsminister,...

Skatepark ved Nordby skole – nytt aktivitetsanlegg for rullende

I juli og august har Betongpark arbeidet med å anlegge en liten skatepark ved Nordby barne- og ungdomsskole i Ås kommune. Barna gleder seg...
- Annonse -

TREPORTRETTET