Lille Eden – en fantasirik sansehage bygd på entusiasme

I Vestfossen, et tettsted langs hovedveien mellom Drammen og Kongsberg, kan det være fornuftig med en kort pause, ikke for å finne det bibelske...

Når det grønne hjertet vinner

«Takket være personer som tenker på helhet, fikk de nye lokalene til Statens barnehus på Hamar et grønt inngangsområde i stedet for den planlagte...

Der ingen skulle tro at palmer kunne gro

På den 1,4 kvadratkilometer store øya Sør-Hidle i Ryfylke finner vi det private parkanlegget Flor & Fjære, som knapt kan sammenliknes med noe annet...

Ruten i Sandnes – et blå-grønt, bærekraftig byrom

«Ikke mange norske byrom er blitt omtalt, diskutert og beskrevet så mye og så lenge som Ruten i Sandnes. De siste årene har temaet...

Nye Ski stasjon er offisielt åpnet

Mandag 8. august kunne togpassasjerene ta i bruk hele den nye Ski stasjon, og i torsdag 11. august ble stasjonen offisielt åpnet, med samferdselsminister,...

Skatepark ved Nordby skole – nytt aktivitetsanlegg for rullende

I juli og august har Betongpark arbeidet med å anlegge en liten skatepark ved Nordby barne- og ungdomsskole i Ås kommune. Barna gleder seg...

Gater snevres inn for å skape grønt byliv

I et toårig prøveprosjekt stenger Oslo kommune deler av to trafikkerte sentrumsgater. Noe av gatearealet blir omskapt til oppbygde plantefelt med trær, lyngplanter og...

Miniskog i gate på Tøyen

Bymiljøetaten i Oslo ønsker å gjøre Tøyen-området til et tryggere sted og legge til rette for hyggelige opphold. Kolstadgata ble tidligere denne uka, trolig...

Innholdsrik aktivitetspark åpnet i Hønefoss

Lørdag 18. juni åpnet den nye aktivitetsparken i Hønefoss sentrum – noen dager etter at Ringerike kommune overtok parken fra Betongpark AS, som har...

Notodden gravlund: Hvordan øke kapasiteten uten å utvide arealet?

«Gravlunden på Notodden ligger på to planerte flater i en østvendt skråning mellom bebyggelsen ned mot det flate partiet i byen og bebyggelsen opp...