Befaringer med Staudegruppa i NGF

Staudegruppa hadde årsmøte i Oslo 22. og 23. september. Begge dagene var det befaringer for å se staudebeplantninger i Oslo sentrum. park & anlegg...

Tilrettelagt og tilgjengelig

Seks år etter at Marte og Dag Berntsen på 1970-tallet hadde overtatt og flyttet inn på småbruket nær Filtvet i tidligere Hurum kommune, ble...

Tukuelva kultursti oppmuntrer til fysisk aktivitet

«Tukuelva kultursti er etablert av ildsjeler som arbeider for et bedre turtilbud i bygda Rømskog i Aurskog-Høland kommune,» skriver landskapsingeniørstudent Jørgen Dahl i kommende...

Statsbygg overrakte nøklene til NMBU og Veterinærinstituttet i dag

Etter en stor milliardinvestering og mange års innsats kunne Statsbygg i dag overlevere en omfattende bygningsmasse med topp moderne undervisnings- og forskningslokaler for veterinærmedisin...

Oksenøya boligområde har stedstilpasset utomhusanlegg

«Oksenøya boligområde er plassert på en av Fornebulandets flotteste tomter. Beliggenheten innerst i Holtekilen er et perfekt utgangspunkt for et attraktivt, «naturbant» nabolag, med...

Kirsten Flagstads hage

Landskapsarkitekt Anne Midtveit har vært engasjert i opprustningen av Kirsten Flagstads hage på eiendommen Strandstua i Hamar sentrum. Planen var å åpne den nye...

Grøntanlegget ved Nationaltheatret for hundre år siden

Norsk Gartnerforenings Tidsskrift trykte i utgave 1/1921 en artikkel om Kristianias parker. Anledningen var den store kvalitetsforbedringen parkene hadde fått etter at parkvesenet var...

Universitetsplassen i Oslo for hundre år siden

Norsk Gartnerforenings Tidsskrift trykte i utgave 1/1921 en artikkel om Kristianias parker. Anledningen var den store kvalitetsforbedringen parkene hadde fått etter at parkvesenet var...

Smakfulle og sosiale parker

«I en tid der ensomhet er et voksende samfunnsproblem kan kommunale nyttehager bringe folk sammen, skape tilhørighet og fellesskap. Kristiansand viser hvordan parker kan...

– Middelalderbyen i Oslo bør fullføres

I en kronikk i Aftenposten 3. juni argumenterer Odd Einar Dørum og Petter B. Molaug for at tidligere planer for landskap og grøntområder i...
- Annonse -

TREPORTRETTET