Miljøvennlig tursti i Surnadal

Surnadal kommune kombinerer kulturhistorie, aktivitet og universell tilgjengelighet i en ny tursti. En gammel kavlevei blir gjenoppbygd, og et myrlendt terreng blir bedre tilgjengelig for alle som ønsker aktivitet i naturen. I det åpne myrlandskapet med noe skog og flott utsikt mot fjelltoppene i Trollheimen, er det bygd mer enn én kilometer med kavlevei*, en brulagt vei i tremateriale som tar vandrere tørrskodd over myrområdene.

Tekst: Ole Billing Hansen

I et flerårig prosjekt bygger Surnadal kommune og Nordmøre museum en kavlevei etter modell av rester funnet på stedet. Restene er datert til vikingtid og var trolig en viktig transportåre for å frakte naturressurser ned fra fjellet. I 2017 ble det gjennomført et forprosjekt som viste at de gamle stokkene var fra en gang mellom 1020 og 1160.

Den rullestolvennlige kavleveien går over myr i flott natur. Foto: Anne Lise With Vullum

Prosjektet er støttet med betydelige midler fra Riksantikvaren og Møre og Romsdal fylkeskommune. Friluftsrådet, frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt, ikke minst med dugnadsarbeid. Prosjektet har overføringsverdi og kan bidra med en byggemetode som gir mer miljøvennlige turstier som må legges over myr. Man behøver ikke tenke på drenering eller tørrlegging, men heller anlegge moderne kavleveier.

Deler av den nye kavleveien blir bygd i grovt materiale, slik som den opprinnelige veien, mens andre deler blir anlagt etter moderne metoder. Det gjør at bevegelseshemmede, inkludert rullestolbrukere, også kan bruke den nye kavleveien.

Kommunen har samarbeidet med Husasnotra – et lærested for tradisjonshåndverk ved Nordmøre museum. Sammen med den lokale bedriften Bøfjorden Sag har de utviklet et byggesett som kan framstilles industrielt. Dette kan tilpasses ulike formål og funksjoner. Byggesettet vil bli presentert under et kurs for turlag og annet organisert friluftsliv i juni i år.

*Ei kavlebru eller en kavlevei er en vei eller sti over ei myr eller andre bløte områder. Den er forsterket med kavler, det vil si rundtømmer eller kløvde stokker. Disse er lagt tett inntil hverandre, vanligvis på tvers av ferdselsretningen, men for smalere stier også stiretningen. Formålet er at de som ferdes, ikke skal synke ned i myra, ved at stokkene fordeler lasten.

Les hele artikkelen i park & anlegg 1/2023, som har tema Aktivitetsanlegg. Utgivelsesdato er 3. februar.