Trær for fred: Hibaku-jumoku

Byene som har erfart atombombenes ødeleggelser, kan bruke de overlevende trærne til å formidle fredsbudskap i en tid der atomtrusselen har økt. Frø og...

Park og Anleggsmessen 24. og 25. november: Interessant fagprogram

Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i Naml har siden i sommer arbeidet med å sette sammen et godt faglig program til Park og Anleggsmessen 2022. Det...

Treets dag ble feiret i Tøyenparken

Søndag 25. september inviterte treplantingsdugnaden Oslotrær og deres samarbeidspartnere til Treets dag. Det ble et vellykket arrangement med mange besøkende og stor oppmerksomhet om...

NFGI ønsker å fremme interessen for blå-grønne løsninger

Økt urbanisering og klimaendringer gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blå-grønne verdier, det vil si verdiene knyttet til vegetasjon og...

Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur 2021

Under et arrangement 31. mars ble de tre masteroppgavene som slapp gjennom nåløyet til NMBUs interne fagjury, presentert. Statsbyggs egen jury hadde vurdert de...

Øver til skole-NM i anleggsgartnerfaget

Norgesmesterskapet for elever i anleggsgartnerfaget blir arrangert på Gjennestad 6. april. I løpet av februar og mars pågår konkurranser og øvinger ved mange videregående...

Honnør til landskapsarkitektur-studiene ved NMBU

Det femårige masterprogrammet i landskapsarkitektur og det toårige mastergradsstudiet Landscape Architecture for Global Sustainability ved Institutt for landskapsarkitektur er nylig akkreditert av organisasjonen IFLA...

Setting av gatesteinsbelegg i buemønster

park & anlegg opplevde tilløp til en faglig diskusjon blant anleggsgartnere etter at vi i utgave 9/2020 trykte et bilde av anleggsgartnerlærlinger som fikk...

Grønn Galla 2021 – vel blåst

Onsdag 17. og torsdag 18. november sto FAGUS og samarbeidende organisasjoner i grøntanleggssektoren bak årets store fagkonferanse. Et svært vellykket arrangement ble presist gjennomført...

Park- og Anleggsmessen 2021

Årets fagmesse for grøntanleggssektoren åpnet dørene kl. 9 torsdag 4. november. Messen holder åpent fra kl. 9 til 16 torsdag og fredag. Nær 150...
- Annonse -

TREPORTRETTET